ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Въведение
Ние Биохелти ООД се грижим за опазване на личните данни на посетителите на нашия уеб сайт – Biohealthy.bg. В тази политика ние обясняваме как ще обработваме Вашите лични данни. Всяка получена информация ще бъде обработвана в съответствие със “Закона За Защита на Личните Данни”. Чрез използването на нашия сайт Вие декларирате, че сте се съгласни с положенията на тази политика и с използването на бисквитки (cookies) в съответствие с условията на тази политика.

Събиране на лична информация
Ние може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:

Информация за вашия компютър и за вашите посещения и използване на този сайт, включително: Вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра, операционна система, източници на пренасочване, продължителност на посещенията, показани страници и навигация в сайта.
Всяка друга лична информация, която сте ни предоставили. Преди да ни предоставите информация за други лица, вие трябва да получите неговото съгласие за предоставяне и обработка на тази информация, в съответствие с условията на тази политика. Ако закупувате продукти от страниците на нашия сайт, ние може да събираме, съхраняваме и използваме и други видове информация, в съответствие с общите условия на тези продукти.

Използване на личната информация
Личната информация получена от нашия уеб сайт ще бъде използвана за цели, определени в тази политика, или на страницата на сайта

Ние може да използваме Вашата лична информация за:
1. Администрация на нашия сайт.
2. Управление на бизнеса.
3. Персонализиране на сайта за Вас.
4. Предоставяне на наличните на сайта продукти и услуги.
5. Предоставяне на деперсонифицирани данни за статистически цели.
6. Обработка на запитвания и жалби, регистрирани от Вас или срещу Вас и свързани с нашия сайт, или продуктите или услугите, които се предоставят от него.
7. Поддръжка сигурността на сайта и предотвратяване на измами.
Ако ни предоставите информация за публикуване, ние ще я използваме в съответствие с правата, които сте ни предоставили. Без Ваше изрично съгласие ние не предоставяме Вашата лична информация на трети страни за използване в директни маркетингови кампании.

Разкриване на лична информация
Ние можем да разкрием Вашата лична информация на някой от нашите служители, мениджъри, и др. доколкото това е необходимо за целите, определени в тази политика. Ние също така можем да разкрием Вашата лична информация на всеки член на нашата група от компании, доколкото това е необходимо за целите, определени в тази политика.

Ние можем да разкрием и вашата лична информация:
1. В случаите, когато сме длъжни да направим това по закон.
2. Във връзка със съдебни производства.
3. Във връзка със защитата на нашите законни права.
4. При промяна в собствеността на компанията на новия собственик.
С изключение в случаите, предвидени в тази политика, ние няма да предоставяме лична информация на трети лица.

Съхранение на личните данни
Този раздел определя политиката и процедурите ни за съхранение на личните данни. Те са създадени, за да осигурят съответствие с изискванията на законодателството за съхранението и заличаването на личните данни.

Личните данни, които съхраняваме и обработване не могат да бъдат съхранявани по-дълго отколкото е необходимо за изпълнение на целите, за които се ползват, определени с тази политика.

Независимо от останалите разпоредби на този раздел ние съхраняваме личните данни, включително електронни документи, които съдържат лични данни в случаите:

Когато сме длъжни да направим това по закон;
Когато вярваме, че данните могат да бъдат необходими за текущи или бъдещи съдебни производства и
Когато това е необходимо за защита на нашите законови права.
Сигурност на личните данни
Ние ще предприемем всички разумни технически и организационни мерки, за да предотвратим загуба, злоупотреба или промяна на личните Ви данни. Ние ще съхраняваме Вашата лична информация на защитени сървъри. Вие се съгласявате, че предаването на информация през Интернет по своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме, сигурността на данните, изпратени по Интернет.

Промени в политиката
Ние можем да актуализираме тази политика, като при всяко изменение тя ще бъде публикувана на нашия уеб сайт. Ваше задължение е периодично да проверявате политиката за промени в нея.

Вашите права
Ви имате всички права предвидени по Закона за Защита на личните данни, членове от 26 до 34б, в случаите, обема и реда, определени от него. Ние можем да не предоставяме Ваша лична информация, до степента, която ни е разрешена от закона.

Уебсайтове на трети страни
Нашият сайт съдържа хипервръзки към, както и подробности за уеб сайтове на трети страни. Ние нямаме контрол върху, и не носим отговорност за, политиките и практиките на трети лица за поверителност.

Актуализиране на информацията
Моля, уведомете ни, ако личната информация, която ние съхраняваме за вас трябва да бъде поправена или актуализирана.

За бисквитките (cookies)
Куки е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който е изпратен от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или “постоянни” или бисквитки за “сесия”: постоянната бисквитка се съхранява от уеб браузърът и остава валидни до дата на изтичането и, освен ако не е изтрита от потребителя преди изтичането на срока; бисквитката за сесия, от друга страна, ще изтече в края на сесията на потребителя, когато уеб браузъра бъде затворен.

По принцип бисквитките не съдържат никаква лична информация, която би могла еднозначно да идентифицира даден потребител. Те могат да бъдат използвани за идентифициране на и проследяване на движението на потребителя по уеб страниците на сървъра и да открива тези посетители, които отново се връщат на страницата. Ние използваме тази информация за анализ на статистически данни.

Блокиране на бисквитките
Повечето браузъри дават възможност да откажете приемането на бисквитки. Блокирането на всички бисквитки по принцип намалява степента на използваемост и качеството на услугите на много уеб сайтове.

Изтриване на бисквитките
Можете да изтриете бисквитките, които вече са запазени на Вашия компютър. Това може да влоши качеството на предоставяните услуги от някои сайтове.